2013. nov 17.

Pinke tanár úr kitüntetése

írta: vpg_pad
Pinke tanár úr kitüntetése

pinke.jpgPinke József aranydiplomás tanár urat Vác város vezetői – számos jubiláns pedagógussal együtt – 2013. november 15-én köszöntötték a város dísztermében. A jubiláns tanárok munkásságát, személyiségét az utolsó iskolájuk igazgatója méltatta:


Pinke József történelem-földrajz szakos középiskolai tanár. Diplomáját 50 éve szerezte Debrecenben. Vácon született 1938-ban, így tősgyökeres váci polgárnak tartja magát. Anyai nagyapja, Szakszik Mihály megbecsült váci kisiparos volt, édesapja pedig hosszú évekig dolgozott a polgármesteri hivatal műszaki osztályán. Pályafutása során sok elismerést kapott, de maga vallja, hogy a legnagyobb kitüntetés számára sok száz tanítványának máig elkísérő szeretete. Vácon és környékén – Rádon, Vácdukán, Szobon – negyven évig tanította szaktárgyait. Leghosszabb ideig az akkor Sztáron Sándor, ma Madách Gimnáziumban, majd a városunkban újra induló Piarista Gimnáziumban végezte lelkiismeretes tanító munkáját.
Elismerései közül legkedvesebb számára a Magyar Földrajzi Társaság földrajz tanításáért 1989-ben kapott oklevele, a 2002-ben kiérdemelt Váci Katedra kitüntetés és a Deákvári Egyházközségért emlékplakett, melyet 2008-ban ítéltek neki.
Sokoldalúságára jellemző, hogy az egyetemi tanulmányok közben végbizonyítványt szerzett a Kodály Zoltán Konzervatórium gordon (nagybőgő) tanszakán, s ez alapján később tagja lett a Musica Humana Kamarazenekarnak és a Váci Szimfonikus Zenekarnak. Korábban már hosszú évekig énekelt a Piarista Templomhoz kötődő Szent Anna Kórusban, majd a váci Vox Humana énekkar tagjaként vett részt aktívan városunk zenei életében. Nyugdíjas éveiben pedig rendszeresen publikált cikkeket a Váci Polgár c. hetilapban, s e cikkek gyűjteményét később két könyvben is megjelentette.
Piarista kötődése gyerekkorától, az általános iskolától datálódik, majd 1993-tól, az újra induló Piarista Gimnáziumban tanított, egészen 1998-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig. A Piarista Diákszövetségben végzett munkájáért 2003-ban arany koszorús emlékérmet kapott, melyre a mai napig meleg szívvel emlékszik.

Futó Béla, az iskola igazgatója a tantestülete, az öregdiákok és a jelenlegi diákok nevében jó egészséget és Isten áldását kívánta Józsi bácsinak és szeretteinek!
Szólj hozzá

beszámoló