2014. már 18.

A belső fény - közös 48-as megemlékezés a felvidéki Zselízen

írta: vpg_pad
A belső fény - közös 48-as megemlékezés a felvidéki Zselízen

zászló.jpg„Néha kialszik bennünk a fény, de aztán ismét felgyúl, ha találkozunk egy másik emberrel. Mindannyian óriási hálával tartozunk azoknak, akik képesek újból felgyújtani ezt a belső fényt.” (Albert Schweitzer)

A 300 éves váci Piarista Gimnázium negyven diákja Untsch Gergely történelemtanár, dr. Nemes György szerzetes hittantanár és Galbács Gabriella énektanárnő kíséretében érkeztek hozzánk március 14-én a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében. Kedves barátaink ők, akikkel már tavaly is együtt emlékeztünk az 1848/1949-es eseményekre, mert az anyanyelv, a történelem, a neves elődök, az oktatás Vác városát és a Garam mentét összekötik.

Idén a közös programot ott kezdtük, ahol tavaly a rossz időjárás miatt megszakadt. Müller Péter mérnök úrral, a Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztályának vezetőjével reggel Léván vártuk a váci vendégeinket. Müller Péter, aki egy időben a zselízi gimnázium tanára is volt, szívesen vállalta a kalauz, idegenvezető, történész szerepét. „Kötelességemnek éreztem, mert a piaristák 104 évig tevékenykedtek Léván.” A városnézés során alapos felkészültségéről, széles ismereteiről tett tanúbizonyságot. A vár körüli séta után első megállónk a Szent József-templomban (volt piarista templomban) volt. Helytörténészünk részletes beszámolót tartott az 1815-1919-ig működő piarista gimnáziumról. Utána megcsodáltuk a Szent Mihály főangyalról elnevezett díszes barokk plébániatemplomot is. A lévai temetőben a síremlékek a piarista múltat, a magyar történelmet idézték, sőt Kittenberger Kálmán hozzátartozóinak sírja arra is emlékeztetett bennünket, hogy ezen a vidéken neves természettudósok is születtek. Barangolásunk a temetőben az 1872-ben állíttatott emlékoszlopnál zárult. Mécseseket gyújtottunk, virágcsokrot helyeztünk el a nagysallói győztes csatában megsebesült, majd Léván ápolt, de nehéz sebeikbe belehalt honvédek tömegsírján. Megható volt együtt énekelni a piarista gimnazistákkal a Himnuszt és a 48-as dalokat Galbács tanárnő remek irányításával. A Reviczky Házban Wirth Jenő elnök úr üdvözölte meleg szeretettel a kedves vendégeket, majd Müller Péter tartott előadást a Lévai Nemzeti Őrsereg zászlójáról, melynek eredetijét a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában őrzik. Nagy meglepetés volt, hogy a zászló pontos másolatát, melyet a lévai asszonyok készítettek el Müller Péter irányításával, nemcsak láthattuk, hanem az előadás alatt a vendégdiákok felváltva zászlótartóként idézték a szabadságharcos múltat. A lévai élményeket gazdagítottuk a nagysallói látogatással. Görgey győztes csatájának emlékére állított emlékműnél Tóth Gábor, a helyi alapiskola igazgatója taglalta a csata eseményeit, jelentőségét. A mécsesgyújtás alatt ismét szívből szólt a piaristák éneke. Zselízen a Magyar Házban a Comenius Gimnázium tanárai, tanulói várták közös megemlékezésre a váci barátokat. Cserba Katalin, az iskola igazgatónője üdvözölte a vendégeket. Torma Gábor, 2. osztályos tanuló Vörösmarty Szózatát szavalta el, Kepka Márk történelemtanár az 1848-as forradalom helyszíneit mutatta be 3 D-s változatban barangolva a mai Budapest utcáin, majd Riedl Regina, elsős gimnazista énekelt. Untsch Gergely váci történelemtanár előadásában találóan a keresztúthoz hasonlította a magyar nép 1848/49-es megpróbáltatásait. Dr. Nemes György piarista atya beszédének fő üzenete az egymás megbecsülése, megértése, tisztelete volt. A közös megemlékezésen jelenlétével megtisztelt bennünket Révész Tibor, helyi református lelkipásztor, az iskola hitoktatója, Sárai mérnök úr, a szülői szövetség elnöke, Melczer mérnök úr, a Csemadok helyi szervezetének az elnöke. Ebéd után a váci diákok Galbács tanárnő és Untsch tanár úr irányításával főpróbát tartottak a művelődési otthon színpadán. A rövid pihenő után a Szent Jakab-templomban a vendégek bekapcsolódhattak a keresztúti ájtatosságba. A városi megemlékezés 17.00 órakor kezdődött. A Magyar Ház udvaráról indultak az egybegyűltek a kopjafához. A koszorúzást követően a művelődési otthon felé vettük az irányt. A városi emlékműsor a Szózat közös éneklésével indult. A műsorszámokat Csonka Ákos konferálta. A váci piarista diákok felemelő verses-zenés összeállítását dr. Nemes György atya beszéde és Untsch Gergely előadása fogta össze. Ünnepi beszédet Gaál Gergely országgyűlési képviselő mondott. A városi megemlékezés a Himnusz közös éneklésével, majd az 1848/49-es emlékmű koszorúzásával zárult.

A 2014-es piarista naptár címlapján olvasható Albert Schweitzer Nobel-békedíjas német teológus, filozófus, orgonaművész, tanár, orvos gondolata, melyet mottóul választottam. Hálával tartozunk nektek, kedves váci piaristák, mert képesek voltatok felgyújtani bennünk a belső fényt. Szerencsések vagyunk, hogy találkoztunk veletek.

 

Gubíkné Harmati Mária,

a Comenius Gimnázium Rákóczi Ifjúsági Szervezetének vezető tanára

Szólj hozzá

külföld beszámoló megemlékezés